Plötsligt

Plötsligt fanns du i mitt liv
Som om du alltid funnits här

Plötsligt fanns du i mitt liv
Lika självklart som att solen går upp

I ditt sällskap blir dagarna ljusare
I ditt sällskap blir nätterna varmare
I ditt sällskap blir livet mer levande

Var dag utan dig vid min sida är en livets dag som inte tagits tillvara
Var dag utan dig är en livets dag som kunnat vara bättre

Med dig är jag hel
Med dig är jag bra
Med dig är jag....jag