11
mars
2022
"Ukraine On Fire" är en dokumentär av Oliver Stone från 2016 som ger en bakgrund till de förlopp som idag pågår i Ukraina. Som alltid är realiteten långt mer komplex och mångfacetterad än det endimensionellt fabricerade narrativ som etablissemangets stats- och industrimedier förmedlar. Att den här filmen lägligt plockats bort av Google-styrda YouTube berättar egentligen bara att den är "on target" och skjuter många av propagandans lögner i sank.
 
Den som vill förstå de skeenden som världen nu genomlever, och särskilt den som avser yttra starka åsikter eller klistra fåniga blå-gula flaggsymboler på sin Facebookprofil, bör söka många källor till kunskap och särskilt inse att de gängse nyhetskanalerna är ägda av särintressen som inget annat syfte har än att formge "The great narrative" (Schwab). Den här filmen kan utgöra en värdefull bit i ett stort och rörigt Ukraina-pussel.

2022-03-11, 18:25
18
januari
2022

Det är nu över ett år sedan jag i december 2020 upprepade gånger gick igenom de studier som låg till grund för EUA-godkännanden (Emergency Use Authorisation) av Pfizers och Modernas så kallade "vaccin" [1] mot den påstådda sjukdomen Covid-19. Det var givetvis första gången som jag försökte sätta mig in i sådana studier så det krävdes en hel del kunskapsinhämtning för att sätta det hela i sitt sammanhang. Dock stod det ganska snart klart för mig att dessa studier var designade och genomförda på ett sådant sätt att de skulle generera ett numerärt imponerande resultat, för den som underlät att faktiskt syna innebörden i de siffror som presenterades i slutsatserna.

Nu, ett drygt år senare efter en massinjiceringskampanj världen över som saknar motstycke, tar jag del av det material som CCCA (Canadian Covid Care Alliance) [2] sammanställt över de inledande och kompletterande studierna från Pfizer, och även om jag redan visste att hela den här soppan är en stor bluff så överträffar verkligheten sannerligen fantasin.

Det är svårt att finna ord för vad som pågår och vad som skett med denna injektionsutrullning. Global våldtäkt, folkmord, ja vad ska man kalla det?

Jag rekommenderar alla att ta del av materialet från CCCA, antingen videopresentationen [3] vilken även finns med svenskt tal [4] översatt av svenska nätverket Unsilenced och publicerad av Läkaruppropet [5], eller rapporten [6].

Under förra veckans förhör i den tyska Corona kommittén under Reiner Fuellmichs ledning hölls vidare en intervju [7] med Deanna McLeod från CCCA, den kan också rekommenderas att ta del av för mer kontext och förklaringar.

Noteras bör att allt som preenteras av CCCA bygger på Pfizers egna uppgifter från de studier som bolaget genomfört, men utan tillrättalägganden. Slutsatserna är skrämmande, att dessa preparat tilläts att alls komma ut på marknaden är förbluffande och tyder på att de reglerande myndigheterna helt korrumperats av drogindustrin (som jag aldrig mer kommer att titulera med det begrepp som vanligen används i Sverige).

Som om inte detta vore nog vill jag även tipsa om den redogörelse [8] av Mike Yeadon (fd Pfizer) från Corona kommitténs förhör den 7 januari om de häpnadsväckande rön kring grava avvikelser avseende biverkningar från vissa enskilda produktionsserier ("batch" eller "lot" är begrepp som används) av injektionspreparaten. Grovt kan man säga att 90% av alla biverkningar kommer från 10% av injektionerna. Uppgift om "lot"-nummer kan alla som tagit injektionerna hitta i sin journal. För den som vill undersöka riskprofilen för sina injektioner finns det en öppen sökbar databas "How bad is my batch" [9]. Reiner Fuellmich noterar att detta är flagrant bevis för medvetet experimenterande inom ramen för det experiment som injektionerna i sig är, det är hans övertygelse att här kan och kommer individer att kunna ställas till svars.

Detta är inget nöje att ta del av, men det är av största vikt att så många som möjligt inser vidden av detta brott mot mänskligheten. Det är massorna som måste sätta stopp, sen kan juristerna städa upp.

Som en sista notering kan tilläggas att patentoraklet Dr David Martins genomgång i [1] är ett mästerverk i sig, undantaget blondinen vid hans sida, där han inte bara reder ut vad ett vaccin är utan dessutom klargör detta i relation till de studier som diskuterats ovan. Hans sågning är faktiskt underhållande, budskapet till trots.

[1] https://rumble.com/vd5snd-dr-david-martin-covid-vaccine-isnt-a-vaccine.html
[2] https://www.canadiancovidcarealliance.org/
[3] https://www.canadiancovidcarealliance.org/media-resources/the-pfizer-ino...
[4] https://rumble.com/vsnsqx-filmen-frn-canadian-covid-care-alliance-nu-med...
[5] https://lakaruppropet.se/
[6] https://www.canadiancovidcarealliance.org/media-resources/the-pfizer-ino...
[7] https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Deanna-McLeod-sessi...
[8] https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Mike-Session-86-en:0
[9] https://howbad.info/

2022-01-18, 11:33
03
januari
2022
JP är så jävla kung!!
Är du en antilifejacketer??

2022-01-03, 18:22
03
januari
2022

Första måndagen i det nya år som vi kallar 2022 är här, the first Meme Monday. Två bisarra år har vi haft och, we haven't seen nothing yet. Det här året kommer att följa i samma spår som de två föregående och min prognos är att det kommer att bli än mörkare, för att ljuset sedan skall börja bryta igenom, steg för steg för varje par brallor som dras ner, för varje konspirationsteori som förvandlas till sanning, för varje människa som säger NEJ till de fascistoida överheternas doktriner.

Västvärlden står inför ett vägval. It is as simple as to turn right, or wrong.

Vi löser det här, we are the 99%!!

2022-01-03, 17:49
30
december
2021

Efter att länge ha tänkt återuppväcka den här bloggen men hela tiden haft ambitionen att göra det på någon form av strukturerat sätt så har jag idag förlikat mig med att det är bättre att komma till skott. Således blir det en nystart utan introduktion, pang på bara rätt in i plandemins fortlöpande galenskap och tyranni.

Jag vill tipsa om filmen Terrain, uppdelad i två episoder med premiär 5:e respektive 12:e februari (US Eastern time 7PM, så 6:e respektive 13:e februari kl 01:00 svensk tid). Premiärvisningarna online är gratis att ta del av, därefter kommer filmen att kunna köpas. Registrering krävs för premiärvisningarna och det kan göras redan nu.

Summering:
"TERRAIN exposes the tyrannical world pandemic hoax, built upon the flawed model of illness and disease known as Germ Theory. This Two-part documentary explores Terrain Theory, a model for health that works in symbiosis with nature to promote wellness and healing, free of a corrupt and flawed medical paradigm. TERRAIN motivates and inspires viewers to understand the power and responsibility of consent."

Jag kommer sannolikt att anordna biosittningar i Östersund vid båda dessa tillfällen, för den som är intresserad. Information om det får jag återkomma med.

Allt om filmen och registrering sker på:
https://terrainthefilm.com

2021-12-30, 20:18