Bloggarkiv januari 2008

06
januari
2008

Vi är många som länge insett att Internet utgör den största demokratiserande kraften som världen skådat, ty det slår undan fötterna på alla politiska och ekonomiska etablissemangs kontrollpositioner. Var och en har genom Internet samma möjligheter att uttrycka sina åsikter, och hemlighetsmakeri likväl som desinformationskampanjer genomskådas och uppmärksammas, allt i sanningens och offentlighetens tjänst. Att detta skapar stor oro i de politiska och ekonomiska maktcentra som nu med rätta känner sina positioner hotade är föga förvånande, men vad som är mer förvånande är hur stora övergrepp...

2008-01-06, 12:44