Kontakt

Lars-Erik Jonsson
Optand 737
831 92 ÖSTERSUND Karta

E-post privat: lars-erik@lejonsson.se
E-post företaget: lars-erik@lejonsson.com
E-post lejondans: lars-erik@lejondans.com
E-post Medborgerlig Samling Jämtland: lars-erik.jonsson@medborgerligsamling.se

Telefon: 076 - 830 03 12
Semestertelefon: 0695 - 600 19 (Boberg), 0696 - 220 50 (Selsålandet)

Personlig webb och blogg: http://www.lejonsson.se
Företagets webb: http://www.lejonsson.com
Danswebb: http://www.lejondans.com
Facebook: http://www.facebook.com/larserikgunnarjonsson