Personkryssad

När Piratpartiet såg dagens ljus 2006 så förstod jag i samma ögonblick som jag hörde talas om det att detta var ett självklart och nödvändigt politiskt steg som jag som ansvarstagande medborgare måste engagera mig i. Jag blev omedelbart medlem och sedan dess har jag sett rörelsen växa och frodas, i Sverige likväl som över hela världen. Internet har gett oss medborgare tidernas främsta redskap för att kunna engagera oss i samhällsdebatten, för att kunna granska våra politiker och för att kunna samverka och påverka. Likaså har Internet inneburit en monumental omvälvning och explosionsartad utveckling av kulturella uttryck, aldrig förr har så många skapat så mycket som så enkelt kunnat nå så många på så kort tid och till så låga distributionskostnader. Sist men inte minst så har Internet gjort kunskap lätttillgänglig och kunskapen frodas som aldrig förr, alla bidrar och inte längre kan några få kontrollera vad som skall sägas vara sanning eller vem som skall ha tillgång till kunskapen. Internet har vänt upp och ner på många inrotade samhällsfundament, något som är av godo för samhället i stort och dess medborgare men som samtidigt raserar den skyddade värld som politiska och ekonomiska makthavare levt i. Denna omvälvande förändring av samhällets maktbalanser är vad Piratpartiet handlar om och jag är stolt över att vara delaktig i och att ta tydlig ställning för Piratrörelsen.

Inför årets val till Riksdagen så valde jag efter en del övervägande att ställa upp i Piratpartiets primärval, och till min stora förvåning fann jag mig så tillhöra den skara som bland många bra piratkandidater slutligen fick förtroendet att kandidera till Riksdagen för Piratpartiets räkning. Jag har inte bedrivit någon aktiv eller riktad kampanj utan jag har valt att bara vara mig själv, att leva mitt liv och finnas i den värld där jag hör hemma, att inte tvinga på någon piratpolitik men däremot att finnas till hands för att diskutera samhällsfrågor och där lyfta och förklara piratfrågorna, samt att på min blogg och på Facebook belysa vanliga samhällsfrågor med tydliga beröringspunkter i piratpolitiska ställningstaganden.

Av flertalet orsaker blev årets riksdagsval ingen stor framgång för Piratpartiet, men detta till trots är jag mycket stolt över allas vårt gemensamma arbete och min övertygelse om vikten av vår kamp är starkare än någonsin. Visst har det känts lite tröstlöst men vi kommer att resa oss igen, inte för att vi strävar efter makt utan för att makten oförtrutet fortsätter att begå våld på medborgarnas grundläggande rättigheter och att med röven bar backa samhället in i framtiden. Piratpartiet behövs mer än någonsin och det är vår plikt som samhällsmedborgare att fortsätta hålla fanan högt.

Igår nåddes jag av besked om att personvalskryssen nu redovisats och det var med lika delar förvåning som ödmjuk stolthet som jag tog del av dessa. Med tanke på att jag inte alls aktivt värvat röster så hade jag inga förväntningar på mer än några få personvalsröster, och för mig är det därför förbluffande att inte mindre än 73 personer (60 i Jämtland, 9 i Västernorrland och 4 i Dalarna) faktiskt aktivt satt ett kryss vid mitt namn på vår valsedel. Med stor ödmjukhet bugar jag mig och tackar för det förtroende som här visats mig, detta förtroende från var och en som satt ett kryss har för mig lika stort värde oavsett hur många ni är och oavsett att det nu inte innebar någon riksdagsplats. Tack till er som önskat mig som er representant i Riksdagen. Jag hoppas att jag kan fortsätta agera på ett sätt som av er alla upplevs som konstruktivt och framåtsträvande, men det enda jag kan lova är att jag kommer att fortsätta att vara mig själv och att arbeta för det jag tror på, för ett civiliserat samhälle som bejakar framtiden istället för att hålla fast vid det som bör förpassas till historien.

Lägg till ny kommentar