Flytt av webbsajt till annan server

Förberedelser:

 • Sätt sajten offline för att förhindra att nytt data tillförs.
 • Ta kopia på databastabeller, cache och sessions kan lämpligen uteslutas eller rensas innan.
 • Ta kopia på filsystemet, dvs sites-mappen.

Flytt:

 • Skapa databas med lämpligt namn på ny sql-server och importera sparade tabeller.
 • Kopiera in aktuell sparad site-mapp (sitens namn) under sites på nya webbservern.
 • Kopiera in eventuella moduler från sparad sites/all/modules och sites/sitenamn/modules till sites/all/modules och/eller sites/sitenamn/modules på nya webbservern.
 • Kopiera in eventuella teman från sparad sites/all/themes och sites/sitenamn/themes till sites/all/themes och/eller sites/sitenamn/themes på nya webbservern.

Inställningar i filsystemet:

 • Det går om nödvändigt att ändra namn på aktuell site-mapp, ifall den exempelvis legat i en single-site installation och hetat default, men notera att vissa inställningar i så fall sedan måste göras på sajten (se nedan) och att det kan vara lite jobb att sedan få ordning på filreferenser.
 • Ställ in settings.php i site-mappen med nya databasinställningar, databasnamn, inloggningsuppgifter och eventuellt tabellprefix.
 • Eventuella server-specifika inställningar i settings.php bör också ses över, kan handla om specifika inställningar från gamla servern som bör tas bort eller nya justeringar som behöver göras för den nya miljön.
 • Tillse så att grupptillhörighet för att filer i sites-mappen är www-data. chgrp -R www-data sites
 • Tillse så att grupp har skrivrättigheter i files-mappen.
  chmod -R 775 files

Inställningar i webbservern:

 • Skapa virtuell host-fil för sajten i webbserverns /etc/apache2/sites-available-mapp, exempelvis lejonsson.com.
 • Aktivera sajten genom att slå (exempel) sudo a2ensite lejonsson.com.
 • Starta om apacheservern med kommandot sudo /etc/init.d/apache2 reload.
 • Om modulen Backup and Migrate eller annan modul som sparar känsligt data används, kontrollera så att detta inte blir läsbart för webbservern.

Inställningar i drupalsystemet:

 • Om site-katalogen fått nytt namn, ändra detta under Inställningar->Filsystem (två ställen).
 • Om site-katalogen fått nytt namn och det finns explicita filreferenser så måste dessa uppdateras. Omfattningen av detta kan variera, men kan omfatta såväl block som noder.
 • Om ett tema används med Color-modulen aktiverad (exempelvis Garland) så kan man behöva gå in i temainställningarna och spara om dessa (inte ändra något, bara trycka spara) för att temat åter skall fungera.

Inställningar i DNS:

 • Givetvis måste DNS uppdateras och pekas till den nya servern.

LYCKA TILL!!