Modultips

49 modules you should know

Blockquote
blockquote
Tillhandahåller ett filter för inmatningsformat som syftar till att skapa snyggare formatering för blockcitat i text.

Bildhantering
filefield
filefield_sources - Tillåter att referera/inkludera redan existerande filer med IMCE eller autocomplete widget
imagefield
imagefield_tokens
imagecache
imagefield_crop
insert - För att lägga in bilder i brödtext, rockar tydligen fint med colorbox, kanske även med Lightbox2 och Fancybox!
image_resize_filter - Används med fördel tillsammans med insert
colorbox - Comparison of Lightbox-type modules colorbox tycks iaf vara den som äger, se Colorbox demo
views_slideshow
imageeditor

Bokningsmoduler
booking_timeslots
publicbookings

Brilliant Gallery
brilliant_gallery
"A highly customizable Drupal module producing multiple table galleries of quality-scaled images from either a pre-defined local folder, or from any "public" or even "unlisted" Picasa gallery".

CCK
aef_embedded_edit För att skapa och referera nod direkt vid nodreferensfältet
noderelationships Tillhandahåller utökade funktioner för nodrelationer, för att skapa och söka noder vid nodereferenser, etc.
semantic_cck Ger möjlighet att sätta HTML-element och CSS för cck-fält.

CKEditor
ckeditor
"This module will allow Drupal to replace textarea fields with the CKEditor - a visual HTML editor, sometimes called WYSIWYG editor. This HTML text editor brings many of the powerful WYSIWYG editing functions of known desktop editors like Word to the web. It's very fast and doesn't require any kind of installation on the client computer."
Bör möjligen användas i kombination med CKEditor.

Conditional Fields
conditional_fields
"Conditional Fields allows you to assign CCK fields with allowed values as ‘controlling fields’ for other fields and groups. When a field or group is ‘controlled’, it will only be available for editing and displayed if the selected values of the controlling field match the ‘trigger values’ assigned to it."

Content Access
content_access
Med denna modul kan man styra rättigheter till innehållstyper eller rent av enskilda noder av olika innehållstyper.

Content Profile
content_profile
"This module builds user profiles as content (aka nodes), which opens the opportunity to use all the powerful modules for content for user profiles too, e.g. the Content Construction Kit (CCK). It's intended to be simple and useful, but extensible by further modules. Content profiles can be restricted to certain roles; the module also supports separate content profiles for different roles."

Content Templates (Contemplate)
conteplate
"The Content Template (a.k.a. ConTemplate) module allows modification of Drupal's teaser and body fields using administrator defined templates. An example node object is displayed and it is as simple as clicking on its properties to add them to the current template."

Context
context
En context definieras genom att först ange villkor med avseende på exempelvis nodtyp, sökväg, views, etc, och därefter anges vad som skall bli följden av att villkoren uppfyllts, exempelvis särskilt tema, visning av block i olika regioner, att helt dölja specifika regioner, etc. Om man använder contexts kan man helt stänga av alla block i blocklistan och istället styra visningen på ett mer flexibelt och mer dynamiskt sätt. Context kan även användas för att med villkor skapa body-klasser styrt av taxonomier.
Context Demo - Mustardseed

CSS Injector
css_injector
Används för att göra smärre tweaks i css utan att i grunden ändra i temat.

Devel

Devel Themer

Diff
diff
"This module adds a tab for sufficiently permissioned users. The tab shows all revisions like standard Drupal but it also allows pretty viewing of all added/changed/deleted words between revisions." En bra modul om man använder sig av features, då kan man enklare se ändringar som gjorts.

Domain Access
domain
Med detta modulpaket får man ett antal moduler som kan användas för att skapa multipla sajter i samma drupalinstallation och med samma databas, innehåll kan således delas i valfri grad, samma eller olika teman kan användas, användare kan tillhöra endast en eller flera domäner, etc.

Editable fields
editablefields
"This module allows CCK fields to be edited on a node's display (e.g. at node/123), not just on the node edit pages (e.g. node/123/edit). It also works within views etc. Anywhere a 'formatter' can be selected, you can select editable (or click to edit)."

Embedded Media Field
emfield
"This extensible module will create fields for node content types that can be used to display video, image, and audio files from various third party providers. When entering the content, the user will simply paste the URL or embed code from the third party, and the module will automatically determine which content provider is being used. When displaying the content, the proper embedding format will be used."

E-postprenumerationer
comment_notify
subscriptions
watcher skall vara enklare att använda än de andra och levererar e-post direkt

External Links
extlink
För att hantera länkar till andra sidor, e-postlänkar, styra så att länkarna öppnas i nytt fönster, etc.

Features
features
Features-modulen gör det möjligt att paketera ihop innehållstyper, funktioner och inställningar till moduler. Den stödjer innehåll, views, panels, contexts, etc. Med features kan man exportera funktionalitet till andra sajter, funktionalitet som dessutom kan uppgraderas. Helcoolt!
http://nodeone.se/blogg/johan-falk/kort-demo-av-modulen-features

Finder
finder
"Finder allows Drupal site administrators to create flexible search forms to find entities such as Nodes or Users based on the values of a field."

Fivestar
fivestar
Tillhandahåller en widget för röstning i skala 0-5, ikoner kan bytas ut och mycket lär kunna konfigureras (ex kan man skapa en like/dislike-funktion med denna om man inte väljer att använda flag istället). Bygget på Voting API.

Formatter Selector
aef_formatter_selector
"Ever wanted to let the user choose the theme of a node in a nodereference directly on the node edit page? This module allows you to do that."
NOTERA: Det finns flera liknande moduler, sök på "formatter" på dupalmodules.org.

Formfilter
formfilter
För att begränsa vad olika användarroller skall se i formulär.

Mediaspelare
jplayer endast för mp3, men perfekt för det, utökar cck filefield

Menu per Role
menu_per_role
Gör det möjligt att styra tillgång till menyobjekt utifrån roll.

Node Reference URL
nodereference_url
Gör det möjligt att för nodreferenser i innehåll få detta fält automatiskt satt baserat på URL där URL-en kommer av att man skapar den refererande noden med en knapp från den refererade nodens sida. Man skapar ny B (1B) med knapp "Skapa ny B" på sida 1A av typ A. Då kommer 1B automatiskt att få sin nodreferens till typen A att peka på 1A. Man kan sedan med views attach inkludera en listning på alla sidor av typen A sov visar alla B som pekar på varje enskild A. Obs, Node Reference URL tillåter en och endast en nodreferens.

Panels
panels
http://nodeone.se//blogg/johan-falk/kort-demo-av-modulen-panels
http://nodeone.se/blogg/johan-falk/kort-demo-av-panels-everwhere
http://nodeone.se/blogg/johan-falk/owinsdeig-panels-mania
http://nodeone.se/blogg/panels-37-in-place-editor-quick-demo
"The Panels module allows a site administrator to create customized layouts for multiple uses. At its core it is a drag and drop content manager that lets you visually design a layout and place content within that layout."

Printer, e-mail and PDF versions
print

Quiz
quiz
"The Quiz module provides tools for authoring and administering quizzes through Drupal. A quiz is given as a series of questions, with only one question appearing per page. Scores are then stored in the database." För online-kuser, undersökningar, etc.

Rules
rules
Kan exempelvis användas för att skapa avancerad rättighetskontroll.
http://nodeone.se/blogg/johan-falk/owinsdeig-avancerade-behorigheter-med...

Sections
sections
"This module allows you to create sections within your site. Each section has an installed template, theme or style attached to it. Sections are shown based on:

  • Role specific visibility settings
  • Page specific visibility settings (regexped paths)"

Kanske kan ersättas av context.

Signup
signup
För att reservera resurser, anmäla sig, etc.

Simplenews
simplenews
"Simplenews publishes and sends newsletters to lists of subscribers. Both anonymous and authenticated users can opt-in to different mailing lists. HTML email can be send by adding Mime Mail module. Simplenews 6.x supports multilingual newsletters (i18n) and actions/triggers." Det finns en uppsjö tilläggsmoduler som ger utökad funktionalitet till Simplenews.
Ett alternativ till Simplenews kan vara mailchimp.
Se även http://groups.drupal.org/node/58053

Table Wizard
tw
The Table Wizard facilitates dealing with database tables.

Theming
menu_icons
noggin
superfish

User
user_relationships

Webform
webform
Om du vill gör en webbenkät: Använd modulen Webform istället för att göra en nodtyp som anonyma användare får skapa. Det blir snyggare, smidigare och lättare att sammanställa resultaten. För omröstningar används lämpligen modulen poll (core) eller kanske hellre advpoll (Advanced Poll).

Viewstillägg
viewsattach
viewreference
viewfield
views_or
views_bulk_operations
views_send
reverse_node_reference
better_exposed_filters
viewsdisplaytabs
viewslivefilters
semanticviews get en ny style och rowstyle där man enklare kan styla element i views
views_bonus
draggableviews gör det möjligt att skapa en godtycklig sortering av en vy, dvs med en helt unik ordning där man med en sorteringsvisning kan sätta (med drag-and-drop) sorteringsordning som sedan kan användas för andra visningar i vyn.
http://nodeone.se/blogg/johan-falk/kort-demo-av-modulen-draggableviews
views_calc för att räkna på data som presenteras
views_slideshow gör att man kan välja en ny formatering i views av typen slideshow, vilken visar träffar i en slideshow, coolt