Att leva med sina känslor

För tio år sedan skulle jag omöjligt ha kunnat skriva det jag nu ämnar författa, jag tänker nämligen ägna en stund åt tankar kring känslor och vad de betyder för oss i våra liv. För tio år sedan saknade jag egentlig kontakt med mina känslor, visst kunde jag uppleva positiva likväl som negativa känslotillstånd men jag hade ingen vidare kommunikation med mina känslor såtillvida att jag tillmätte dem något större värde eller tog hjälp av dem i mitt leverne. Genom olika händelser och förvecklingar i mitt liv har jag dock tack och lov tvingats lära mig att leva med mina känslor som viktiga värdemätare och ledsagare.

Känslor är nämligen oerhört viktiga för vår fysiska, mentala och sociala överlevnad, lika viktiga som förnuftet. Varje känsla har sin egen viktiga funktion som hjälper oss i vårt liv, med oss själva likväl som i relationen till andra människor. Några exempel:

 • Rädslans funktion är att hjälpa oss undvika faror. Rädslans impuls vill få oss att fly, undvika, bli passiv, och söka skydd eller hjälp. Den impulsen är viktig såtillvida att den skapar utrymme för att agera klokt i en pressad situation.
 • Sorgens funktion är att skapa eftertanke, få oss att se klarare på vad och vilka som betyder något för oss och därmed uppmuntra oss att i fortsättningen göra allt för att försvara och bibehålla dessa för oss viktiga delar av livet. Sorgens impuls vill få oss att dra oss undan, bli passiva, gråta och grubbla, den gör att vi fokuserar våra tankar på livets grundläggande värden.
 • Skammens funktion är att hålla oss på mattan i relationer till andra människor, att se till så att vi inte gör sådant som är socialt oaccepterat. Skammens impuls vill få oss att avbryta skadliga beteenden, behärska oss och gå undan.
 • Ilskans funktion är att träda in för att stärka vårt försvar av oss själva, att hindra andra från att angripa oss. Ilskans impuls vill få oss att attackera både verbalt och fysiskt, att tydligt markera våra gränser och visa att vi är starka.

Att bli medveten om sina känslor och tillåta sig att känna hjälper oss att dra nytta av känslornas funktioner. Det kan vara nyttigt att ibland rikta fokus inåt och notera vad som pågår inom oss, likväl som att försöka sätta ord på det vi känner. Vi behöver uppleva både positiva och negativa känslor, men ibland tenderar vi att låta de negativa känslorna ta överhanden och de kan då bli oss övermäktiga om vi dessutom saknar verktyg för att ta hand om dessa känslor och dra nytta av deras funktioner. De viktigaste negativa känslorna som vi brukar uppleva är:

 1. Oro och olust
 2. Rädsla
 3. Sårad
 4. Ilska
 5. Frustration
 6. Besvikelse
 7. Skam, skuld, och ånger
 8. Otillräcklighet
 9. Överbelasting och nedstämdhet
 10. Ensamhet

Det kan vara oerhört smärtsam när dessa känslor sätter in, men det är då viktigt att komma ihåg att det är såväl tillåtet som värdefullt för oss att känna som vi gör. Känslorna vill nämligen säga oss saker, få oss att förstå oss själva i det som händer oss och få oss att lära för framtiden. Dessutom är vi inte fångar i våra känslor utan vi kan påverka dem, det enda som krävs är att vi inte tillåter känslorna att ta överhanden. Gör exempelvis tvärtemot vad din känsla säger, närma dig det som gör dig rädd, attackera inte trots att du är arg, sök dig till det som gör dig glad när du är ledsen. Att träna sig i att släppa taget om ohjälpsamma tankar kan också göra gott, ty tankar är inte alltid en spegling av verkligheten. Tillåt tankarna att vandra in och ut ur medvetandet utan att alltid låta dem påverka dig.

Nedan återfinns sex steg för att hantera svåra känslor:

 1. Identifiera känslan och var tacksam för dess budskap till dig
 2. Tydliggör känslan, skapa klarhet i vad den handlar om
 3. Bejaka nyfikenheten och ställ frågor till dig själv
 4. Återupprätta din egen trygghet och tillit, påminn dig om den styrka och trygghet som du i grunden har i dig själv och som du finner i din sociala omgivning
 5. Radera ut alla tvivel, känn visshet inför din egen förståelse för känslans innebörd och för din förmåga att få det som hänt att leda till något positivt
 6. Nu kan du se positivt och med entusiasm på det som hänt och agera

Att kunna hantera negativa känslor är således oerhört värdefullt, men lika viktigt är det att agera för att skapa positiva känslor och bejaka dem när de ger sig tillkänna. Varje dag, tänk tankar som planterar dessa tio frön i ditt inre, det kommer att försätta dig i ett stärkande positivt känslotillstånd:

 1. Kärlek och värme
 2. Uppskattning och tacksamhet
 3. Nyfikenhet
 4. Iver och passion
 5. Beslutsamhet
 6. Flexibilitet
 7. Tillförsikt och tillit
 8. Glädje
 9. Vitalitet och livskraft
 10. Delaktighet och meningsfullhet

Så kom ihåg, känslor av såväl negativt som positivt slag finns där för att hjälpa oss, de är rent av livsviktiga för vår överlevnad. Lär dig leva med dina känslor istället för att förneka eller motarbeta dem, ty om du gör det kommer en helt ny värld av inre styrka att öppna sig.

Källor till ovanstående material är flera, ingen nämn, ingen glömd.

Kommentarer

Det är kloka ord du skriver, kan bara hålla med. Men det tar tid att lära sig att leva med sina känslor, man behöver gå på några nitar i livet för att så småningom förstå hur man ska hantera dom. Befinner mig just nu i ett ganska jobbigt skede i mitt liv, men mitt i eländet känner jag att jag nog lärt mig en del genom åren trots allt. Jag tillåter mig själv att känna, det är ok under rådande förutsättningar. Men samtidigt försöker jag att inte grubbla och älta utan helt enkelt "bara vara" i känslan utan att kämpa emot. Det går ganska bra. Och det finns ju så mycket här i livet att glädjas åt och njuta av bara man öppnar ögonen!

Mvh Mari

En negativ känsla är understimulans. En motsats till utbrändhet.

Lägg till ny kommentar