"Luther" (2003)

I mitt filmlager har "Luther" legat och väntat en längre tid, en film som jag vid något ögonblick kände att jag nog ville se men sedan har alltid andra filmer varit mer lockande. Igår kväll blev det dock äntligen Luthers tur att göra DVD-spelaren sällskap, om än att jag måste erkänna att mina förväntningar var förhållandevis lågt ställda. Som den avståndstagare till alla former av religiösa samfund som jag i grund och botten är (även om jag ännu inte kommit till skott med att gå ur svenska kyrkan) så har Luther för mig representerat den tråkiga svenska stadskyrka som jag tyvärr drabbats av att födas in i. Entusiasmerad av de goda betyg filmen fått på IMDB dök jag dock ner i soffan för att avnjuta detta två timmar långa drama.

Luther
Döm om min förvåning, men den här filmen visade sig vara både spännande, lärorik och intressant, dessutom är det skildrade händelseförloppen faktiskt högaktuellt här och nu i dagens Sverige, Europa och världen. På Luthers tid regerades samhället av kyrkan och konungamakterna i nära symbios. Folket saknade i regel helt reellt inflytande på samhällsordningen och kyrkan hade ensamrätt till all form av intellektuell kunskap. Det skrivna ordet förbehölls eliten, i första hand kyrkan, och all viktig text var skriven på Latin för att säkerställa kyrkans tolkningsföreträde i alla frågor. Bibeln var i många avseenden lag, men det var kyrkans män som tolkade och förkunnade denna lags innebörd. Det som gjorde Luthers brytning med den Katolska kyrkan möjlig, och som säkert i stor utsträckning också var en avgörande orsak till hans insiktsfullhet och hans ifrågasättande, det var tryckpressents intåg. Tryckpressen möjliggjorde mångfaldigande av det skrivna ordet och plötsligt kunde i princip alla människor börja ta del av idéer och åsikter. En viktig förutsättning för kyrkans förtryckande maktställning var därmed hotad, varför kyrkan med näbbar och klor försökte stoppa utvecklingen och slå ner på alla som välsignade och spred kunskap med hjälp av denna den viktigaste tekniska innovationen på många århundraden. Utvecklingen hade knappast kunnat stoppas, men utan modiga och engagerade "bråkstakar" som Luther hade etablissemanget säkerligen ytterliggare kunnat fördröja samhällsutvecklingen och den demokratisering tryckpressen innebar.

På vilket sätt relaterar detta till vår tid? Jo på samma sätt som Luther levde i den förändringens tid då tryckpressen gjorde sitt intåg så lever vi i den samhällsomdanande tid som följer på intåget av den för samhället största tekniska innovationen sedan tryckpressen, Internet. Där tryckpressen möjliggjorde för alla och envar att ta del av det skrivna ordets idéer så har Internet möjliggjort för alla att på lika villkor skriva och sprida sina idéer och åsikter. På Luthers tid krossades de då existerande etablissemangens ensamrätt till att ta del av och tolka det som skrivits och idag krossas de fram till nu varande etablissemangens ensamrätt till att publicera skriven text. På Luthers tid var den katolska kyrkan och dess vänner inom kungahusen de främsta förlorande etablissemangen. Idag är det främst stora multinationella upphovsrättsföretag, tidigare oantastliga och i många avseenden slutna politiska etablissemang, samt en av kapitalet och politiska institutioner ägd pressindustri som ser sina monopolställningar hotade. Staten och kapitalet sitter åter i samma båt och precis som på Luthers tid ser vi idag hur de med näbbar och klor försöker slå vakt om en tid som redan är förbi, hur de försöker ställa de som bejakar framtiden inför rätta i inkvisition, hur de ömsom hotar och ömsom vädjar till folket, och hur de kort och gott förklarar krig både mot den nya tekniken (Internet) och mot medborgarna.

Precis som med tryckpressen så är jag övertygad om att Internet inte kommer att kunna besegras utan i slutändan gå segrande ur striden. Dock kan det våld som upphovsrättsmaffian i symbios med sittande politiker idag begår på Internet, och därigenom också på vår demokrati, fördröja utvecklingen och leda till för vårt samhälle kostsamma nederlag. Därför är det viktigt att vi alla, precis som Luther och hans gelikar, står upp för sanningen, för öppenhet, demokrati och rättssäkerhet i det moderna infomationssamhället. Olydnad är en viktig komponent i ett demokratiskt samhälle, och precis som Luther så måste vi ta avstånd från de doktriner som proklameras (exempelvis FRA-lagen, IPRED och datalagringsdirektivet) och den inkvisition som bedrivs av våra sittande politiker, allt på upphovsrättsmaffians uppdrag.

Min slutsats om filmen "Luther" är således att den är klart sevärd, både för dess historiskt förankrade och relevanta berättelse, dess i många avseenden välgjorda dramatisering, men inte minst för dess dagsaktuella relevans och därav tänkvärda innehåll.

Kommentarer

Vad bra! Nu kanske jag äntligen får tummen ur och ser denna film som legat och samlat damm länge i min filmhylla! Riktigt nyfiken på den nu efter att ha läst din recension. Men det blir inte ikväll...för då är det Shake på Casinot! :-)

Lägg till ny kommentar